บริการเสริมอื่นๆ

บริการเสริมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ที่สามารถเลือกสรรเองได้ตามสะดวก

การใช้งานที่รองรับได้หลากหลาย

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ให้เราได้ใช้หลากหลาย ทั้ง Desktop, Tablet, Smart Phone และอื่น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ แต่ละชิ้นก็มีข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดหน้าจอ ระบบปฏิบัติการ ไปจนถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์

เพิ่มภาษาที่หลากหลาย

หากเว็บไซต์ของคุณมีหลากหลายภาษา จะสามารถขยาย การเข้าถึงระหว่างประเทศ ของคุณ และอีกทั้งยังสามารถขยายฐาน ลูกค้าของคุณได้กว้างขึ้น

อัพเดตข้อมูล

ให้เราช่วยจัดการปัญหาในการเพิ่มข้อมูล ให้คุณ เพื่อให้คุณสะดวก สบายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ และคอยอัพเดต Real time อย่างสม่ำเสมอ

การจัดการอบรม

อบรมสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการใช้งานให้เหมาะสมและมีคุณภาพ

บริการของเรา

เว็บไซต์ที่ดีต้องตอบโจทย์ลูกค้า

สร้าง Website ให้ Stantdard เพิ่มมูลค่าให้ยอดขาย โตเท่าตัว

พูดคุยกับเรา

Use the form below or send us an email.