บริการเสริม Ga4+Data

Google Analytics (GA) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกแบรนด์ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ เว็บไซต์ของตัวเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง โดยเวอร์ชันที่เราใช้งานเป็นหลักในปัจจุบันจะเรียกว่า UA หรือ Universal Analytics 

 • เข้าใจลูกค้าตลอดทั้ง Customer Journey
 • ได้ข้อมูลแบบ Realtime
 • ช่วยตัดสินใจ Next Action ได้ง่ายขึ้น
 • วัดผลได้แม่นยำมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการของ

GA4 implementation

Step 1 : Inquiry Definition
New Measurement item
 • Confirmation of New to be measured
 • Finalization of tag implementation policy
Step 2 : Structure
GA4/GTM instruction sheet
 • Create instruction sheet based on finalization definition
Step 3 : Setting
GA4/GTM Set up
 • Set up followed by the instruction sheet
Step 4 : Verification
Check Setting Check tag fire
 • GTM tag fire
 • GA4 report number
Step 5 : View the data
Create Report
 • Connect with Google Studio for re port

บริการของเรา

เว็บไซต์ที่ดีต้องตอบโจทย์ลูกค้า

สร้าง Website ให้ Stantdard เพิ่มมูลค่าให้ยอดขาย โตเท่าตัว

พูดคุยกับเรา

Use the form below or send us an email.