บริการ แผนการตลาด

การจัดทำแผนการตลาด ที่กำหนดเป้าหมายตามแผนของธุรกิจในแต่ละ เจ้า ซึ่งอาจเป็นแผนที่วางใว้ล่วงหน้า ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

โดยต้องมีการกำหนดเป้าหมาย กำหนดทิศทางการดำเนินการที่ชัดเจน แผนการตลาดจะครอบคลุมทั้งการทำโฆษณา การทำแคมเปญ การคิดโปรโมชั่น ภาพรวมของเป้าหมาย

ทำไมต้อง
Marketing
Plan ?

จุดประสงค์เพื่อไว้ช่วยในการขายสินค้าหรือบริการ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ก็ตาม หากไม่สามารถขายได้ก็ไม่สามารถ ดำรงธุรกิจอยู่ได้นั่นเอง

เพราะฉะนั้นการทำ Marketing plan หรือวางแผนการตลาดย่อมมีความสำคัญ กับทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิเคราะห์ลูกค้า

เริ่มต้นทำความเข้าใจลูกค้า เป็นอันดับแรกย่อมเป็น สิ่งสำคัญในการทำการตลาด

วิเคราะห์คู่แข่ง

ทำให้คุณได้ทราบถึง ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ ของคู่แข่ง

วิเคราะห์ SWOT

กลยุทธ์ SWOT เพื่อสำรวจ และวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงในการ ทำการตลาด

แผนกลยุทธ์การตลาด

นำมาพัฒนาและวางแผน การทำกลยุทธ์การตลาด เพื่อทำ Marketing Planด

เก็บข้อมูลของลูกค้า

เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด ต่อไปพร้อมนำไปวิเคราะห์ ในการหาโอกาส ในการนำ ข้อมูล ที่ได้รับมาปรับปรุง

สรุปผลลัพธ์

รายงานสรุปผลให้ลูกค้า ในการทําโฆษณา การทำการตลาดทั้งหมด

ให้เราช่วยคุณในการเสนอ แผนการตลาด
เพราะเราเน้น แผนงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ให้เราดูแล

บริการของเรา

เว็บไซต์ที่ดีต้องตอบโจทย์ลูกค้า

สร้าง Website ให้ Stantdard เพิ่มมูลค่าให้ยอดขาย โตเท่าตัว

พูดคุยกับเรา

Use the form below or send us an email.